شنیده ها حاکی از آن است طی دو هفته آینده چند تغییر ساختاری و مدیریتی در شهرداری رشت رخ خواهد داد.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است طی دو هفته آینده چند تغییر ساختاری و مدیریتی در شهرداری رشت رخ خواهد داد.

پس از انتصاب حجت الاسلام علی تهم به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و همچنین مریم گل احضار به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت توسط ناصر حاج محمدی، حالا زمزمه هایی از چند تغییر دیگر به گوش می رسد.

بر این اساس گفته می شود شاهین کلانتری به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری رشت منصوب خواهد شد تا تکلیف یکی دیگر از معاونت های شهرداری نیز مشخص شود. در سوابق او شهرداری ملارد نیز به چشم می خورد.

همچنین از صیاد که از نیروهای بازرسی وزارت کشور است به عنوان جایگزین احتمالی اسماعیل رحمتی در حوزه بازرسی شهرداری نام برده می شود.

از سوی دیگر شنیده شده است علی بهارمست که پیش از این سرپرستی شهرداری رشت را بر عهده داشت به جای علی مقصودی در راس معاونت خدمات شهری شهرداری رشت قرار خواهد گرفت.

همچنین شهردار رشت ظاهرا قصد دارد معاونت های خارج از چارت را حذف نماید و در همین راستا معاونت حمل و نقل و معاونت عمرانی همچون گذشته ادغام خواهند شد و معاونت هماهنگی مناطق و سازمان ها نیز حذف می گردد.

ضمن آن که با انتصاب حجت الاسلام علی تهم به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات، به نظر می رسد فاطمه قدیمی مدیر سابق این حوزه به سازمان فاوا برود و در یکی از حوزه های این سازمان به فعالیت خود ادامه دهد. هرچند زمزمه هایی از موقتی بودن این ابلاغ به گوش می رسد و گفته می شود قدیمی در آینده ای نزدیک ابلاغی مدیریتی دریافت خواهد کرد.

با انتصاب گل احضار به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی، هم اکنون باید در انتظار انتصابی در راس سازمان سرمایه گذاری، جایی که پیش از این گل احضار ریاست آن را بر عهده داشت، باشیم. گفته می شود یکی از چهره های جوان شهرداری رشت در این حوزه مشغول فعالیت خواهد شد.  

هنوز این خبر به طور قطعی تایید نمی گردد و اخبار تکمیلی در آینده منتشر خواهد شد.